các thư mục chính

đồng hồ

Các ý kiến mới nhất

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dao động cơ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Văn Bá Hừng (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:16' 05-05-2011
  Dung lượng: 985.5 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  DAO ĐỘNG CƠ

  Một vật dao động điều hòa theo phương trình . Ở thời điểm , li độ của vật là
  A. . B. 5 mm. . D. .
  Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc . Chu kỳ dao động của con lắc sẽ là
  A. . B. . . D. .
  Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ 0,5 s , khối lượng quả nặng là 400 gam. Lấy Độ cứng của lò xo là
  A. 0,156 N/m. B. 32 N/m. 64 N/m. D. 6400 N/m.
  Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Khi tăng khối lượng của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc
  A. tăng lên 4 lần. B. giảm đi 4 lần. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 2 lần.
  Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa. Vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua
  A. vị trí cân bằng. B. vị trí vật có li độ cực đại.
  C. vị trí mà lò xo không bị biến dạng. D. vị trí mà lực đàn hồi của lò xo bằng không.
  Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hòa với chu kỳ là
  A. 0,1 s. B. 0,2 s. 0,3 s. D. 0,4 s.
  Một vật có khối lượng m, dao động điều hòa với tần số góc , biên độ dao động A. Cơ năng của vật là
  A. . B. . . D. .
  Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm và chu kỳ 2 s. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
  A. B. 
  C. D. .
  Trong dao động điều hòa
  A. vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ.
  B. vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ.
  C. vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha so với li độ.
  D. vận tốc biến đổi điều hòa trễ pha so với li độ.
  Một vật dao động điều hòa theo phương trình . Vận tốc của vật khi qua vị trí là
  A. . B. 0. C. . D..
  Một con lắc đơn có dây treo dài 1m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường . Chu kỳ dao động của con lắc là
  A. . B. . . D. .
  Hai dao động điều hòa cùng pha khi độ lệch pha của chúng là
  A. B. 
  C. D. 
  Nếu chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng thì ở thời điểm t, biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x, vận tốc v và tần số góc của chất điểm dao động điều hòa là
  A. . B. .
  C. . D. .
  Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn giảm 4 lần thì chu kỳ dao động của con lắc
  A. giảm 4 lần. B. giảm 2 lần. tăng 2 lần. D. tăng 4 lần.
  Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn không phụ thuộc vào
  A. khối lượng quả nặng. B. gia tốc trọng trường.
  C. chiều dài dây treo. D. vĩ độ địa lí.
  Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa tỉ lệ thuận với
  A. chu kỳ dao động. B. li độ của vật.
  C. biên độ dao động. D. bình phương biên độ dao động.
  Trong dao động điều hòa thì cơ năng
  A. tỉ lệ nghịch với chu kỳ. B. tỉ lệ thuận với tần số góc.
  C. tỉ lệ thuận với biên độ dao động. D. được bảo toàn.
  Hai dao động điều hòa ngược pha khi độ lệch pha của chúng là
  A. B. 
  C. D. 
  Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành quang năng.
  B. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành nhiệt năng.
  C. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành điện năng.
  D. Trong dao động tắt dần,
   
  Gửi ý kiến